Projekotwanie plot z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Projekotwanie sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Balaski z plastyku na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji balustrady PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak planowane balustrady PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy planowane plot z plastyku na plot i furtę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s